Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Bộ 3 tai nghe gaming mới của Ovann

Bộ 3 tai nghe Gaming mới nhất của Ovann

1. Tai nghe Ovann X3
Giá bán: 350.000đ
tai nghe gaming ovann x3, songlongmedia, ảnh 1
tai nghe gaming ovann x3, songlongmedia, ảnh 2
tai nghe gaming ovann x3, songlongmedia, ảnh 3
tai nghe gaming ovann x3, songlongmedia, ảnh 4
tai nghe gaming ovann x3, songlongmedia, ảnh 5
tai nghe gaming ovann x3, songlongmedia, ảnh 6
tai nghe gaming ovann x3, songlongmedia, ảnh 7
tai nghe gaming ovann x3, songlongmedia, box
tai nghe gaming ovann x3, songlongmedia, thông số kỹ thuật
2. Tai nghe Ovann X4
Giá bán: 350.000đ
tai nghe gaming Ovann X4, songlongmedia, ảnh 1tai nghe gaming Ovann X4, songlongmedia, ảnh 2tai nghe gaming Ovann X4, songlongmedia, ảnh 3tai nghe gaming Ovann X4, songlongmedia, ảnh 4

3. Tai nghe Ovann X5
Giá bán: 400.000đ
tai nghe ovann x5, tai nghe gaming songlongmedia, ảnh 1tai nghe ovann x5, tai nghe gaming songlongmedia, ảnh 2tai nghe ovann x5, tai nghe gaming songlongmedia, ảnh 3tai nghe ovann x5, tai nghe gaming songlongmedia, ảnh 4tai nghe ovann x5, tai nghe gaming songlongmedia, ảnh 5tai nghe ovann x5, tai nghe gaming songlongmedia, ảnh 6tai nghe ovann x5, tai nghe gaming songlongmedia, ảnh 7tai nghe ovann x5, tai nghe gaming songlongmedia, ảnh 8tai nghe ovann x5, tai nghe gaming songlongmedia, ảnh 9tai nghe ovann x5, tai nghe gaming songlongmedia, ảnh 10